Huisreglement De Katse Sportingboys, Team B.C.L. 4-ever

1. Logo

2. Benaming

Op 01 juli 2016 werd de vereniging "De Katse Sportingboys, Team B.C.L. 4-ever" opgericht. De club is erkend als officiële supportersclub van Sporting Lokeren door de federatie Front 282.

 

3. Bestuur

 

- Voorzitter:                              Jordy Louw (+31 6 11 28 38 11) 

- Ondervoorzitter :                 Filip François

- Busverantwoordelijke :      Chiara Hutsebaut

- Secretaris:                             Angeliek van Dixhoorn

- Drank/ merchandising  :     Sven De Geest

 

4. Clublokaal

 

Het clublokaal is Café Den Bere, bij Bere en Marinka.
Het lokaal is gelegen op volgend adres:

 

Assenedesteenweg 132

9060 Zelzate, De Katte

 

Dit is ook de enigste opstapplaats van de club.

 

- Front 282 geeft toestemming aan "De Katse Sportingboys, Team B.C.L 4-ever" om busreizen te organiseren naar de thuis- en uitmatchen van Sporting Lokeren vanuit Café Den Bere te Zelzate, De Katte.
- Voor de uitmatchen worden tickets voorzien door Sporting Lokeren.

- Deze tickets mogen onder geen beding doorverkocht worden aan personen die niet opstappen in het clublokaal van "De Katse Sportingboys, Team B.C.L. 4-ever".

 

5. Lidmaatschap

 

Iedereen kan lid worden van de club.
Er mogen geen mensen geweigerd worden op basis van huidskleur, ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur.
Het lidmaatschap loopt van 01 juli tot en met 30 juni het volgende jaar.
De tarieven zijn de volgende:

 

- 100 euro voor een erelid

-15 euro voor een volwassen persoon

-7.5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar

-7.5 euro voor studenten, op vertoon van hun studentenkaart

 

Lidgelden worden in geen geval terugbetaald.

 

6. Inschrijvingen.

 

De inschrijving gebeuren steeds op volgend e-mailadres:

dekatsesportingboys@hotmail.com of bij één van de bestuursleden.

De club organiseert zowel thuis- als uitmatchen.

 

 • Inschrijvingen thuismatchen

 

- Er wordt een e-mail gestuurd naar dekatsesportingboys@hotmail.com

- Er wordt ingeschreven op naam van de persoon zelf.

- Het lid stapt op in ons clublokaal "Café Den Bere". Of The memories (grote markt 90) .

- Het verschuldigd bedrag wordt overgeschreven op rekeningnummer BE79736019193233 met
  vermelding van naam en verplaatsing. Ten laatste 3 dagen voor de match.

- Het is ook mogelijk om op de dag zelf te betalen.

- Annuleren gebeurt 3 dagen op voorhand. In dit geval wordt het geld teruggestort. In alle andere
  gevallen wordt het geld niet terugbetaald.

- Betalen = ingeschreven.

 

 • Inschrijvingen uitmatchen zonder combiregeling

 

- Er wordt een e-mail gestuurd naar dekatsesportingboys@hotmail.com

- Er wordt ingeschreven op naam van de persoon zelf.

- Het lid stapt op in ons clublokaal "Café Den Bere".

- Het verschuldigd bedrag wordt overgeschreven op rekeningnummer BE79736019193233 met
  vermelding van naam en verplaatsing. Ten laatste 3 dagen voor de match.

- Het is ook mogelijk om op de dag zelf te betalen.

- De club zorgt voor de tickets  via Sporting Lokeren.

- Er zal 1 euro administratiekosten aangerekend worden. De club betaalt die euro aan
  Sporting Lokeren.

- Er kunnen ook tickets bekomen worden aan de loketten in het stadion.

- Annuleren gebeurt 3 dagen op voorhand. In dit geval wordt het geld teruggestort. In alle andere
  gevallen wordt het geld niet terugbetaald.

- Betalen = ingeschreven.

 

 • Inschrijvingen uitmatchen met combiregeling

 

- Er wordt een e-mail gestuurd naar dekatsesportingboys@hotmail.com

- Er wordt ingeschreven op naam van de persoon zelf.

- Het lid stapt op in ons clublokaal "Café Den Bere".

- Het verschuldigd bedrag wordt overgeschreven op rekeningnummer BE79736019193233 met
  vermelding van naam en verplaatsing. Ten laatste 3 dagen voor de match.

- Het is ook mogelijk om op de dag zelf te betalen.

- De club zorgt voor de tickets  via Sporting Lokeren.

- Er zal 1 euro administratiekosten aangerekend worden. De club betaalt die euro aan
  Sporting Lokeren.

- Annuleren gebeurt 3 dagen op voorhand. In dit geval wordt het geld teruggestort. In alle andere
  gevallen wordt het geld niet terugbetaald.

- Betalen = ingeschreven.

 

 • Toevoeging op alle inschrijvingen

 

- Als er iemand niet komt opdagen, zal het geld niet terug gestort worden tenzij er een geldige
  reden is. (ongeval, ziekte, overlijden, ...)

- Leden zullen altijd voorrang krijgen op niet-leden voor combiregelingen. Dit geldt ook voor de
  andere verplaatsingen, zowel thuis- als uitmatchen.

- 5 dagen voor de verplaatsing wordt het definitief aantal plaatsen vastgelegd. Indien er nog
  plaatsen beschikbaar zijn, zullen niet-leden ook meekunnen.

- Bij het aanmelden in het clublokaal zal iedereen die ingeschreven is, na vertoon van de lidkaart,

  zijn ticket voor de match ontvangen.

- Verantwoordelijke voor de thuismatchen: Chiara Hutsebaut

- Verantwoordelijke voor de uitmatchen: Jordy Louw

- De verantwoordelijken kunnen ten alle tijde de lidkaart en het paspoort vragen van een lid.

 

7. Tarieven

 

- Onze tarieven gelden voor zowel thuis- als uitmatchen.

- Leden:

 • Erelid                       5 euro
 • Volwassen              5 euro
 • Kinderen (12jaar)  2.5 euro
 • Student                   2.5 euro

-Niet-leden:

 

 • Volwassen                10 euro
 • Kinderen (12jaar)    5 euro
 • Student                     5 euro

 

- Voor andere evenementen zal het bestuur tijdig de prijzen communiceren.

8. Busreglement

 

- De Katse Sportingboys, Team B.C.L. 4-ever mag alle seizoenen busreizen organiseren vanuit

  clublokaal "Café Den Bere" te Zelzate.

- Ieder meereizend lid/niet-lid dient zijn lidkaart en identiteitskaart bij te hebben.

- De leden mogen ook geen stadionverbod hebben.

- De aanwijzingen van de busverantwoordelijken, buschauffeur en de ordediensten dienen steeds
 
gevolgd te worden.

- De flesjes drank blijven steeds op de bus en mogen de bus niet verlaten.

- Het is verboden om eigen drank mee te brengen op de bus.

- Het is ook verboden om vuurwerk, wapens en supportersattributen van de tegenstanders mee te
  brengen.

- Op de bus is het verboden om vernielingen aan te brengen en om medereizigers lastig te vallen.

- Onder vernielingen verstaan wij:
     - Interieur van de bus beschadigen

     - Voorwerpen in of uit de bus gooien

- Wij aanvaarden enkel leden met een positief gedrag.

- Onder negatief gedrag verstaan wij:

     - Onsportief gedrag

     - Racistische uitlatingen

     - Verbaal geweld

     - Fysiek geweld

     - Alle andere vormen van geweld

     - Overmatig alcohol gebruik

     - Onze club of andere supportersclubs in diskrediet te brengen

     - Drugsgebruik

     - Ongewenste seksuele intimidatie

- Het is ook verboden om deuren en nooddeuren te openen.

- Bij het niet naleven van deze regels, zal het bestuur deze persoon weigeren op de bus of uit de bus
  zetten.

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de personen die zich niet aan de regels houden.
  Eventuele beschadigingen en kosten zullen niet gedragen worden door de club maar door de persoon
  in kwestie zelf.

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en/of schade toegebracht door 1 of meerdere
  leden. We zullen dan ook niet twijfelen om de ordediensten te verwittigen.
- Bij inbreuk op 1 van deze regels zal het bestuur overgaan tot sancties:

     - 1e inbreuk          2 matchen geschorst

     - 2e inbreuk          10 matchen geschorst

     - 3e inbreuk           volledig seizoen geschorst

     De betrokkene zal persoonlijk verwittigd worden

 

- Op de bus zal er voldoende drank aanwezig zijn. Er zullen ook voldoende rook- en plaspauzes
  ingelast worden.

- Gordels zijn voorzien op de bus en bij het niet dragen van de gordel is de persoon verantwoordelijk
  voor zijn eigen veiligheid.

 

9. Besluit

 

- Ieder lid/niet-lid kan het reglement raadplegen op de website
  http://www.dekatsesportingboys.be/ of in papierversie bij 1 van de bestuursleden.

- Elk lid dient het reglement te kennen en na te leven;

- Het reglement zal aangeboden worden bij inschrijving.

 

 

Opgemaakt te Zelzate op 01/06/2016